WATERM Artur Wiertel

WATERM
Artur Wiertel

ul. Przemysłowa 7A/40
84-200 Wejherowo

kom. 602 463 667

Rusza ogólnopolski konkurs „Czyste powietrze”


19 września 2018 ruszył nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”.

Równolegle w całej Polsce organizowany jest cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych organizowany przez Ministerstwo Środowiska dla mieszkańców gmin. Na spotkaniach tych między innymi poruszane będą kwestie możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tych spotkaniach!

Szczegółowy harmonogram i listę spotkań w województwach oraz gminach znajdziesz tutaj:
Harmonogram spotkań ->


Od zawieszenia tegorocznej edycji konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” wszyscy zainteresowani z niecierpliwością czekali na ten moment:

Oficjalnie rozpoczęto działania związane z nowym, ogólnokrajowym konkursem Czyste Powietrze. By do tego doszło, aż szesnaście lokalnych WFOŚiGW zawarło porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Bankiem Ochrony Środowiska. Na wydarzeniu, które odbyło się 7 czerwca 2018 roku w Warszawie program został uznany za priorytetowy względem lokalnych przedsięwzięć.

Zgodnie z zapowiedzią program ma na celu diametralną poprawę jakości powietrza w Polsce i przeznaczono na ten cel dużo większe środki niż pierwotnie zakładano. Działania potrwają 10 lat i mają pochłonąć 103 miliardy złotych. Oznacza to, że jest to największy program tego typu w historii Polski.

Podmioty odpowiedzialne za dotychczasowe programy lokalne zostały koordynatorami działań na swoim terenie. W województwie pomorskim za realizację programu odpowiedzialny jest WFOŚiGW w Gdańsku. Dzięki doświadczeniu wynikającemu z wieloletniego prowadzenia działań związanych z poprzednim konkursem, pracownicy Gdańskiego oddziału wiedzą, jak skutecznie poprowadzić taki program. Dzięki temu nie dojdzie też do zaniedbania tych, którzy złożyli już wnioski do anulowanego konkursu.

Prezes Wfośigw w Gdańsku Maciej Kozienko zapewnia, że choć dwa konkurencyjne programy Czyste Powietrze Pomorza i Czyste Powietrze, nie mogły być realizowane równocześnie, to wszystkie wnioski osób fizycznych, złożone w ramach tegorocznego „Czystego Powietrza Pomorza” mają priorytet w Krajowym Programie „Czyste Powietrze”.

W tej chwili dopracowane zostały już szczegóły projektu, a wnioski można składać w trybie ciągłym.

Warunki przystąpienia do konkursu:
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 tys. zł
  • Limity finansowania dotacyjnego: maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego – do 53 tys. zł
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
  • Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy
  • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Więcej o konkursie: Krajowy Program Czyste Powietrze_Projekt_16_07_2018


Właściciele domów wielorodzinnych, również nie zostają wykluczeni. Dla tej grupy rusza konkurs organizowany przez Gdański oddział WFOŚiGW „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. 

Więcej o programie: Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

WATERM
Artur Wiertel

ul. Przemysłowa 7A/40
84-200 Wejherowo

kom. 602 463 667